top of page

Ledningssystem

Buildable leder utvecklingen av framtidens ledningssystem, skräddarsydda för byggbranschens dynamiska miljö. Våra system är designade för att vara uppgiftsbaserade och datadrivna, integrerade med den senaste tekniken för maximal effektivitet.

Förändringsledning

Vi erbjuder tjänster inom förändringsledning för byggbranschen, som fokuserar på att smidigt leda och stödja övergången till nya metoder och teknologier.

Anpassade samarbetsytor

Buildable specialiserar sig på att skräddarsy applikationer och lösningar för Microsoft SharePoint, anpassade specifikt för byggbranschen.

VDC

Vi är en ledande konsult inom VDC (Virtual Design & Construction) och använder denna metod för att förbättra design, planering och genomförande av byggprojekt.

BIM och andra digitala tjänster

Vi använder Building Information Modeling (BIM) och andra digitala tjänster som en central del i vår strategi för att modernisera och effektivisera byggprocesser.

IT-support

"För byggare, av byggare" - vår IT-support speglar precis det. Vi erbjuder inte bara teknisk hjälp, utan en partner som känner till byggbranschen. Tillsammans kan vi bygga en starkare, smartare och säkrare IT-infrastruktur för ditt företag.

Slipp öar av data

Dataöar fragmenterar information och bromsar produktivitet. Buildable integrerade plattformar ger både en samlad överblick och en mer granulär vy av data, vilket stärker beslutsfattande och arbetsflöden. Effektiviseringen främjar samarbete och ökar produktiviteten, och underlättar strategisk planering och resursfördelning för hela organisationen.

Minska tidsspill

Tidskrävande informationssökning är ett vanligt hinder i många organisationer. Buildables lösningar förenklar informationsåtkomst genom att strukturera data och koppla dokument direkt till relevanta uppgifter. Detta leder till snabbare beslutsprocesser och mer tid till kärnverksamheten, vilket är en ovärderlig resurs i den snabbrörliga byggbranschen.

Bättre efterlevnad

Buildable kan säkerställa hög efterlevnad av processen genom ett uppgiftsbaserat ledningssystem där varje projektsteg kan följas. Vilket minskar risker och ökar kvaliteten på slutprodukten. Det möjliggör även en lättare implementering av nya arbetssätt eftersom man skjuter in förändringar i en process som faktiskt följs.

Effektivisering och digitalisering inom byggbranschen

Vi utvecklar byggbranschen med insikter och innovationer från erfarna branschproffs.
Våra tjänster

Buildable digitaliserar byggbranschen för ökad effektivitet och stabilitet genom innovativa ledningssystem, projektytor och konsulttjänster.

AI & framtidens byggbransch

Vi är engagerade i att kontinuerligt modernisera och långsiktigt säkra våra system och säkerställa att vi är med dig genom varje steg av systemets evolution. Vi stöttar våra kunder och kan erbjuda lösningar kring AI och kontinuerlig utveckling för att framtidssäkra. Vår innovation och nyttänkande är din trygghet i en digitaliserad värld.

Vi erbjuder flera olika typer av tjänster inom data, system och digitalisering

Buildable leder utvecklingen av framtidens ledningssystem, skräddarsytt för byggbranschens dynamiska miljö. Våra system är designade för att vara uppgiftsbaserade och datadrivna, integrerade med den dina föredragna verktyg för maximal effektivitet. Vi strävar efter att vara en katalysator för förändring genom att tillhandahålla ledningssystem som överstiger traditionella metoder. Vårt erbjudande inkluderar en uppgiftsbaserad design, integration av dina nuvarande eller nya verktyg, framtidssäkrade metoder som möjliggör tillämpning av ny teknologi som AI, metoder för ökat engagemang och gamification, samt att det är byggt på Microsofts ekosystem för en sömlös användarupplevelse.

Vårt erbjudande inom ledningssystem

 • Uppgiftsbaserad design

 • Implementering av ny teknologi

 • Engagemang och gamification

 • Microsofts ekosystem

Uppgiftsorienterat ledningssystem

Buildable erbjuder en omfattande tjänst inom förändringsledning för byggbranschen, som fokuserar på att smidigt leda och stödja övergången till nya metoder och teknologier. Våra tjänster innefattar strategisk planering, stakeholder management, och engagemang genom interaktivitet och gamification. Vi betonar vikten av utbildning och utveckling samt erbjuder stöd genom hela förändringsprocessen, inklusive anpassning till företagskulturen. Vårt mål är att göra övergången effektiv och bygga en starkare organisation för framtiden.

Vårt erbjudande inom förändringsledning

 • Strategisk planering och stakeholder management

 • Interaktivt engagemang med Gamification

 • Utbildning av användare

 • Anpassning och support för förändringsprocessen

Förändringsledning

Buildable specialiserar sig på att skräddarsy applikationer och lösningar för Microsoft SharePoint, anpassade specifikt för byggbranschen. Vi skapar intranät och projektytor och förbättrar möjligheterna för dokumenthantering och samarbete. Våra tjänster hjälper till att effektivisera arbetsflöden och höja produktiviteten i dina projekt. Vi integrerar SharePoint med andra verktyg och system för att erbjuda en sömlös och effektiv arbetsmiljö, vilket underlättar informationsdelning och samarbete mellan team. Vårt mål är att optimera processer och datahantering, vilket direkt påverkar projektets tidslinje och kostnadseffektivitet.

Vårt erbjudande inom SharePoint-anpassning

 • Specialanpassad applikationsutveckling

 • Effektiv dokumenthantering

 • Anpassning och integration av Dynamics 365

 • Cloud Solutions med Azure

 • Integration med Microsoft 365

Anpassade samarbetsytor

Vi är en ledande konsult inom VDC (Virtual Design & Construction) och använder denna metod för att förbättra design, planering och genomförande av byggprojekt. Vår expertis i VDC innefattar projektspecifik implementering, där vi anpassar lösningar efter just ditt projekts behov. Vi fokuserar även på att integrera VDC i hela organisationens struktur, och erbjuder praktisk vägledning samt utbildning för att säkerställa att ditt team kan använda VDC på bästa sätt.

Vårt erbjudande inom VDC

 • Projektspecifik VDC-implementering

 • Organisatorisk integration

 • Praktisk vägledning och utbildning

VDC (Virtual Design & Construction)

Gå över till framtidens projektprocess och arbeta med nyskapande ledningssystem. Med vår lösning får ni ut bättre analyser från era projekt, kan minska risker och effektivisera där det behövs. 

Lägre risker och högre grad av efterlevnad i projekten med ett digitalt arbetssätt

Kontakta oss

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er med digitalisering?

Fyll i era uppgifter så kontaktar vi er.

"För byggare, av byggare" - Vår IT-support speglar precis det. Vi erbjuder inte bara teknisk hjälp, utan en partner som känner till byggbranschen. Tillsammans kan vi bygga en branschanpassad, smartare och säkrare IT-infrastruktur för ditt företag.

 

Vårt erbjudande inom IT-support

 • Generell IT-support

 • Licenshantering

 • Onboarding/Utbildning

 • Inköp och uppsättning av hårdvara (datorer mobiler)

 • Konfigurera era system (ex. Dalux, Autodesk Construction Cloud)

IT-support

Building Information Modeling (BIM) och andra digitala arbetssätt är en central del i vår strategi för att modernisera och effektivisera byggprocesser. Det förbättrar både kvalitet och effektivitet i byggprojekt. Vi har ett komplett erbjudande av BIM-tjänster som inkluderar BIM-samordning för att säkerställa smidig integration mellan olika discipliner, detaljerad BIM-modellering för noggrannhet genom hela projektets livscykel, samt utveckling av skräddarsydda BIM-strategier anpassade till din organisations behov.

Vårt erbjudande inom BIM och digitala tjänster

 • BIM-samordning

 • BIM-modellering

 • BIM-strategi

 • Projektledning

 • Förändringsledning

BIM (Building Information Modeling) & andra digitala tjänster

bottom of page