top of page
Dataskyddspolicy

Välkommen till BuildAble AB:s dataskyddspolicy. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder, skyddar och delar personuppgifter som vi erhåller via vår webbplats buildable.se.

Insamling av personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter via kontaktformulär på vår hemsida. När du använder dessa formulär kan du behöva ange:

  1. Namn

  2. Telefonnummer

  3. E-postadress

  4. Yrkesrelaterad information som inkluderar CV och personligt brev vid jobbansökningar.


Dessa uppgifter samlas in för att vi ska kunna hantera dina förfrågningar effektivt, såsom att svara på förfrågningar, bearbeta jobbansökningar, eller tillhandahålla information om våra tjänster.

Användning av personuppgifter
De personuppgifter du tillhandahåller används endast för de syften de samlats in för. Vi kommer inte att använda din information för andra ändamål utan ditt uttryckliga samtycke.
 

Lagring och säkerhet av personuppgifter
Vi förbinder oss att skydda dina personuppgifter. Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst, olaglig behandling, förlust, förstörelse eller skada.

Delning av personuppgifter
Dina personuppgifter kommer inte att delas med tredje parter, förutom i de fall där det krävs för att fullgöra våra tjänster eller om det är lagstadgat. Detta inkluderar situationer där vi behöver dela dina uppgifter med tjänsteleverantörer eller professionella rådgivare.
 

Dina rättigheter
Som individ har du rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, inklusive rätten att begära tillgång till, rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att begära begränsning av behandlingen samt rätten till dataportabilitet.


Ändringar i dataskyddspolicyn
Denna dataskyddspolicy kan komma att uppdateras. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår webbplats för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Kontaktinformation
Om du har några frågor om denna policy, hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss via e-post: info@buildable.se.

bottom of page