top of page
Buildable skapar byggbranschens digitala framtid genom att utveckla kundanpassade ekosystem.
Vår vision
Buildable utvecklar, implementerar och underhåller digitala ekosystem som ökar produktivitet och konkurrenskraft, samtidigt som vi uppfyller både nuvarande och framtida behov i bygg- och anläggningssektorn.
Vår mission
Bygg en framtid med Buildable – en framtid som är automatiserad, mätbar och präglas av långsiktig stabilitet
Om oss

Vi ger dig en framtid där ditt företag inte bara håller jämna steg med teknologin, utan har möjlighet att ligga i framkant samt en stabil och pålitlig grund att stå på. 

+46-728 88 02 22

Emil Björk

VD / CEO

Emil Björk, Sveriges första VDC-mentor certifierad av Stanford och erfaren inom BIM-strategi, spelar en viktig roll i digitaliseringen av byggbranschen. Han har tidigare arbetat som VDC-ansvarig och digitaliseringsstrateg hos Veidekke Entreprenad och BoKlok, där han varit en värdefull tillgång för digitalisering både inom företagen han jobbat på och i branschen.

Kontaktuppgifter

+46-736 21 50 74

Elsa Blomster

Utvecklings- & implementeringsspecialist

Elsa Blomster, med en bakgrund i industriell ekonomi, har lång erfarenhet inom IT och affärsutveckling. Hon har hanterat utveckling och förvaltning av komplexa produktionssystem och lett projekt med tekniska lösningar som Power BI och SharePoint, vilket har bidragit till effektivisering. Elsa fokuserar på att tillämpa nya tekniker för att förbättra effektivitet. Elsa har arbetat på företag såsom Serneke och Veidekke.

Kontaktuppgifter

+46-700 86 51 00

Emile Hamon

Partner / Rådgivare

Emile Hamon är COO & Head of Business Development på Qflow Group, med tidigare ledande roller på Serneke, Skanska och Veidekke med ansvar för digitalisering och verksamhetsutveckling. Med över 20 års erfarenhet kombinerar han bred teknik- och byggkompetens med djupt kunnande inom digitala lösningar för branschen.

Kontaktuppgifter

+46-768 81 09 25

Krister Arnaryd

Affärsutvecklare/Rådgivare

Krister Arnaryd, tidigare VD för Scior Geomanagement, har lång erfarenhet i byggbranschen främst inom mätningsteknik och digitalisering. Han har erfarenhet av utveckling av ledningssystem enligt ISO9001, ISO14001 och ISO45001 samt förstår vikten av  fokus på människor vid införande av ny teknik.

Kontaktuppgifter

Vårt team

Buildable är en viktig del av Qflow – en utmanare på teknikkonsultmarknaden inom samhällsbyggnad. Qflow har formats ur en idé om att samla de bästa teknikkonsultföretagen i ett gemensamt nätverk för att skapa bättre flow inom bygg- och anläggningsbranschen. Detta ska vi göra genom att arbeta med smartare projektledning och tekniska lösningar. Tillsammans bidrar Qflow-gruppen till att knyta samman den brutna värdekedjan och hitta synergier mellan entreprenörer som kan främja innovation och utveckling.

Läs mer om Qflow och bolagen inom nätverket på   www.qflow.se 
eller följ oss på LinkedIn:  Qflow Group

Buildable är en del av Qflow - ett nätverk av specialister inom teknikkonsultbranschen

Vår drivkraft är en passion för att revolutionera byggbranschen genom digital innovation. Buildable strävar efter att omvandla traditionella arbetsprocesser med hjälp av avancerade digitala lösningar som förbättrar effektiviteten, precisionen och samarbetet inom bygg- och anläggningssektorn.


En ständigt föränderlig framtid
Genom att ligga i framkant av teknologisk utveckling vill Buildable möjliggöra en framtid där byggbranschen är synkroniserad, data-driven och anpassad för kontinuerlig utveckling.

Drivkraften att med digital transformation revolutionera byggbranschen

bottom of page